o nas

Przedszkole zajmuje jedno skrzydło budynku gimnazjum nr 2 na parterze, w placówce są 2 grupy liczące po 25 dzieci. Jedna grupa to dzieci trzy i cztero letnie. Druga cztero i pięcioletnie.
Przedszkole jest estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowane. Posiada długi hol, szatnie, dwie sale z łazienkami, pomieszczenia gospodarcze, gabinet dyrektora, gabinet logopedy i psychologa, pokój metodyczny z biblioteką, sale zabaw wyposażone są w liczne kolorowe, funkcjonalne i bezpieczne zabawki i pomoce dydaktyczne, w grupie drugiej do pracy z dziećmi wykorzystywane są komputery.

Przedszkole nie posiada grupy dzieci 6-letnich tylko 3, 4 i 5-letnich.

Przedszkole przyjmuje dzieci na dietach w oparciu o indywidualne zalecenia lekarskie.

Historia

Przedszkole nr 69 istniało już w 1948 roku, było placówką Koła Ligi Kobiet w Warszawie, a mieściło się w bloku przy ulicy Rakowieckiej.
Telefon | (22) 849 01 25     |     Fax | (22) 849 01 25     |     E-mail | p69@edu.um.warszawa.pl

Jesteś 11367
gościem na stronie.

Wykonanie: AGINUS